سود پرک کرمانشاه پس از مصرف به حالت اولیه بر می گردد

در این صورت می توان گفت، بنابراین سود پرک کرمانشاه می‌تواند با هر اسیدی برای تولید آب و نمک‌های مربوطه واکنش نشان دهد. مانند واکنش با HCl: NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) به طور کلی، این واکنش خنثی سازی به دلیل این معادله یونی ساده رخ می دهد:

OH−(aq)+H3O+(aq)=2H2O OH−(aq)+H3O+(aq)=2H2O و ما به طور کلی OH−+H+=H2OOH−+H+=H2O می نویسیم اگر با اسید قوی واکنش نشان دهد، گرما آزاد می شود.

از این واکنش اسید-باز می توان در تیتراسیون نیز استفاده کرد (این یک روش رایج برای تعیین محتوای اسیدهای آمینه است) نوع دیگری از واکنش وجود دارد.

واکنش NaOH با اکسیدهای اسیدی، مانند CO2CO2 که قبلا ذکر شد، و همچنین دی اکسید گوگرد (SO2SO2). این واکنش اغلب برای پاک کردن گازهای اسیدی مضر (مانند دی اکسید گوگرد و H2SH2S) از انتشار در جو استفاده می شود.

NaOH+CO2=Na2CO3+H2O NaOH+CO2=Na2CO3+H2O با این حال، واقعیت واکنش این است که اکسید اسیدی در آب حل می شود و محلول اسیدی تشکیل می شود (مانند CO2+H2O=H2CO3CO2+H2O=H2CO3) و سپس یک واکنش خنثی سازی با یک باز انجام می دهد.

NaOH به آرامی با شیشه واکنش می دهد و سیلیکات سدیم تشکیل می دهد که بطری شیشه ای حاوی هیدروکسید سدیم را به چوب پنبه “پیوند” می کند. اگر محلول داغ NaOH برای مدت طولانی نگهداری شود، ظرف شیشه ای آسیب دیده یا حتی می شکند.

NaOH نمی تواند با آهن واکنش دهد زیرا آهن یک فلز آمفوتریک نیست، اما برخی از فلزات واسطه می توانند به شدت با NaOH واکنش دهند.

در سال 1986، یک کامیون مخزن آلومینیومی به اشتباه برای انتقال محلول 25 درصد NaOH استفاده شد که باعث شد فشار داخلی آن بیش از حد بالا رفته و باعث آسیب شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.